یو پی اس




برندهای یو پی اس و متعلقات UPS

ای پی سی APC فاراتل FARATEL صبا تایگر Tiger ریتار RITAR ولتامکس VoltaMax لئوچ Leoch هیتاکو HITACO ولتکس Voltex کانن CANON سان لایت SUNLITE نیومکس NEWMAX اگزیم پاور EXIMPOWER فاران FARAN سی اس بی CSB راکت Rocket پاناسونیک Panasonic لانگ Long استاروی STARWAY فیام Fiamm نارادا Narada آلجا ALJA

قیمت یو پی اس و متعلقات UPS

(تمامی قیمتها به ریال می باشند)
Tiger Fm Series 7.2A UPS Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
 LONG WP7.2-12 Ups Battery
قیمت از 500,000
قیمت تا 500,000
APC back-ups 650VA avr 230v BX650CI UPS
قیمت از 43,900,000
قیمت تا 43,900,000
قیمت Faran Vigor RM 3000VA External ups
قیمت از 22,800,000
قیمت تا 22,800,000
قیمت Faran Titan 3000VA External ups
قیمت از 21,500,000
قیمت تا 21,500,000
قیمت Faran Titan 3000VA Internal ups
قیمت از 28,000,000
قیمت تا 28,000,000
قیمت Faran Titan 10KVA External ups
قیمت از 73,000,000
قیمت تا 73,000,000
قیمت Faran A-smart 3000VA ups
قیمت از 17,540,000
قیمت تا 17,540,000
قیمت Faran Titan 1000VA Internal ups
قیمت از 15,500,000
قیمت تا 15,500,000
قیمت Faran Titan 1000VA External ups
قیمت از 12,800,000
قیمت تا 12,800,000
Faran 12V-17AH UPS Battery
قیمت از 1,120,000
قیمت تا 1,120,000
قیمت Faran Titan 10KVA Internal ups
قیمت از 85,000,000
قیمت تا 85,000,000
قیمت Faran Vigor RM 2000VA External ups
قیمت از 21,000,000
قیمت تا 21,000,000
Faran 12V-100AH UPS Battery
قیمت از 6,210,000
قیمت تا 6,210,000
قیمت Faran Titan 6000VA External ups
قیمت از 42,500,000
قیمت تا 42,500,000
قیمت Faran Titan 6000VA Internal ups
قیمت از 55,000,000
قیمت تا 55,000,000
Faran 12V-40AH UPS Battery
قیمت از 2,870,000
قیمت تا 2,870,000
Faran 12V-42AH UPS Battery
قیمت از 3,000,000
قیمت تا 3,000,000
Faran Trust 1000VA UPS
قیمت از 6,150,000
قیمت تا 6,150,000
Faran Aspire 3KVA UPS
قیمت از 20,000,000
قیمت تا 20,000,000
Faran Aspire 10KVA 1.1 UPS
قیمت از 70,000,000
قیمت تا 70,000,000
Faran 12V-28AH UPS Battery
قیمت از 2,190,000
قیمت تا 2,190,000
قیمت Faran Blazer LCD 1200VA External ups
قیمت از 6,300,000
قیمت تا 6,300,000
Faran Trust 3000VA UPS
قیمت از 12,540,000
قیمت تا 12,540,000
Faran 12V-200AH UPS Battery
قیمت از 11,880,000
قیمت تا 11,880,000
Faran Aspire 20KVA 3.1 UPS
قیمت از 125,000,000
قیمت تا 125,000,000
Faran 12V-9AH UPS Battery
قیمت از 640,000
قیمت تا 640,000
Faran 12V-120AH UPS Battery
قیمت از 7,310,000
قیمت تا 7,310,000
قیمت Faran Vigor RM 1000VA Internal ups
قیمت از 15,000,000
قیمت تا 15,000,000
Faran Blazer 800VA UPS
قیمت از 3,900,000
قیمت تا 3,900,000
Faran Aspire 2KVA UPS
قیمت از 18,500,000
قیمت تا 18,500,000
Faran Aspire 6KVA UPS
قیمت از 39,000,000
قیمت تا 39,000,000
Faran Trust 2000VA UPS
قیمت از 9,700,000
قیمت تا 9,700,000
Faran Aspire 10KVA 3.1 UPS
قیمت از 84,000,000
قیمت تا 84,000,000
Faran 12V-12AH UPS Battery
قیمت از 930,000
قیمت تا 930,000
قیمت Faran Blazer LCD 600VA ups
قیمت از 3,480,000
قیمت تا 3,480,000
Faran 12V-70AH UPS Battery
قیمت از 4,040,000
قیمت تا 4,040,000
قیمت ALJA  DS310 UPS
قیمت از 9,800,000
قیمت تا 9,800,000
قیمت ALJA  AJ3200 UPS
قیمت از 1,015,000,000
قیمت تا 1,073,000,000
قیمت ALJA  AJ220 UPS
قیمت از 168,000,000
قیمت تا 179,000,000


5 4 3 2 1   بعدی

دسترسی سریع به قیمت ها


برچسب ها :